تدسکو تولید کننده نرم افزارهای اتوماسون

به سایت شرکت نرم افزاری تدسکو خوش آمدید.
هدف از ایجاد شرکت تدسکو، ارائه نرم افزارهای مطلوب مدیریتی و اتوماسیون و کاهش دغدغه های مدیران بوده است. با توجه به این اصل و با علم به مشکلات و پیچیدگیهای نرم افزارهای موجود، مراحل طراحی، تولید، تست و ارائه نرم افزار تدسکو با دقت فراوان و با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف و نیروهای کارآمد در هر بخش صورت گرفته است.

         


 

 سیستم‏های جامع حسابداری

راه کارهای جامع اتوماسیون مالی برای شرکت های متوسط و بزرگ
 

 سیستم نوبت دهی

مدریت درست مشتری و کارمندان با امکان گزارشات مختلف

سالنامه الکترونیکی پرتو


هدیه ای که شما را به مشتریان و همکارانتان نزدیکتر می کند